Amb el propòsit de que els infants coneguin l’entorn on es troben, es planifiquen sortides a l’entorn de l’escola: biblioteques, mercadal, o parcs, amb la finalitat de que vegin de primera mà les activitats que es desenvolupen fora del seu entorn més proper i que al mateix temps els poden familiaritzar amb la vida quotidiana.

Amb el propòsit de que els infants coneguin l’entorn on es troben, es planifiquen sortides a l’entorn de l’escola,: biblioteques, mercadal, parcs, etc… amb la finalitat de que vegin de primera mà les activitats que es desenvolupen fora del seu entorn més proper i que al mateix temps els poden familiaritzar amb la vida quotidiana.