A més del serveis propis de l’escola Bressol, l’Associació Educativa Tramuntana ofereix el servei de conselleria familiar, suport als pares i organització de xerrades, excursions, tallers, etc. A càrrec de personal amb experiència i formació en aquest àmbit.

Amb la familia

A més del serveis propis de l’escola Bressol, l’Associació Educativa Tramuntana ofereix el servei de conselleria familiar, suport als pares i organització de xerrades, excursions, o tallers,  a càrrec de personal amb experiència i formació en aquest àmbit.