Pla de contingència de l’escola El Petit Lumen

L’escola té dissenyat i provat el seu propi pla de contingència per al curs 2021–2022, que hem elaborat per donar resposta a la situació d’excepcionalitat educativa provocada per la pandèmia de la COVID–19, i per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat escolar al llarg del curs, amb la qualitat d’ensenyament que ens caracteritza. El seu principal objectiu és poder oferir classes presencials a diari per als alumnes, respectant sempre els horaris i condicions sanitàries que es regulin a cada moment. Perquè això sigui possible, hem repensat la superfície total de l’escola per tal d’habilitar espais comuns i reconvertir-los temporalment en aules.

 

Aquest Pla és un document viu, revisable i canviant, que pren com a referència les directrius i normes dictades en tot moment pel Departament d’Educació i en el que tot l’equip de l’escola s’implica. Per tal de donar resposta al conjunt de situacions que es puguin produir durant el proper curs el pla defineix quatre possibles escenarisconfinamentpresencialitat jornada intensivapresencialitat jornada completa i nova normalitat. Per tant, preveu ensenyament presencial, i la gestió emocional dels alumnes. I tot, promovent sempre l’aprenentatge, l’autonomia, la confiança i el benestar dels nostres alumnes.

 

El Pla de contingència de l’escola El Petit Lumen contempla diferents escenaris, hipòtesis i l’especificitat de cada etapa educativa. S’ha fet amb total coordinació amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola, que alhora també replanteja les seves dinàmiques per seguir garantint reeducacions, suport als alumnes i famílies, atenció logopèdica. Aquests també aniran marcats pel que decretin els organismes oficials competents i l’escola s’adequarà a les normes i protocols d’obertura dels centres. En tot moment, ens comprometem a oferir totes les garanties sanitàries i acomplir la normativa indicada a nivell de seguretat, higiene, desinfecció i gestió de residus. El pla també detalla un protocol de comunicació i actuació en cas de sospita d’un cas de COVID-19 al centre educatiu així com per identificar-ne la traçabilitat, a partir dels grups preestablerts. És per això que, en tot moment, s’apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva de tots els qui formem part de l’escola.

També especifica aspectes com la distribució de l’aula, les entrades i sortides, el material i l’uniforme, els horaris, els esmorzars, els patis i descansos, les avaluacions, les eines educatives i els diferents espais de l’escola. L’escola ha “guanyat” molts metres d’espai per acollir de forma presencial els alumnes, complint amb l’aforament i distàncies de seguretat obligatoris.

 

En aquest pla també es contempla l’atenció a les famílies, incloses les nouvingudes i les interessades en el nostre projecte educatiu.

 

Podeu consultar el Pla de contingència de l’escola El Petit Lumen per al curs 2021–2022 a: PDF

També podeu consultar el pla d’organització del centre pel curs 2021-22: PDF