Escola de familia

Programació adreçada a la família, amb una oferta formativa per proporcionar suport i ajuda.

Tenint en compte que avui en dia estem en un procés de transformació de la família tradicional, o com fins ara s’havia entès, cal donar resposta i sobretot ajuda i guia als nous models de família i les noves necessitats que estan sorgint.

La “Associació Educativa Tramuntana”, té una programació adreçada a la família,
amb una oferta formativa per proporcionar suport i ajuda en les diferents etapes en què es pugui trobar:
una família acabada de formar, amb nens petits, adolescents, una família cuidadora d’ persones amb discapacitat, y gent gran.