Amb la familia

L’escola Bressol El Petit Lumen, té com a principi d’actuació el treball conjunt entre escola i família per a una òptima tasca educativa.
Així, realitzem una sèrie d’activitats amb les famílies:

L’escola Bressol El Petit Lumen, té com a principi d’actuació el treball conjunt entre escola i família per a una òptima tasca educativa.
Així, realitzem una sèrie d’activitats amb les famílies:
1. Tallers i xerrades – al llarg de l’any organitzem diferents trobades per tractar temes d’interès relacionats amb l’educació dels nens de l’escola (per exemple, com treballem la psicomotricitat, l’aprenentatge del llenguatge, de l’anglès,…) per tal de poder caminar en una mateixa línia.
2.- Festes – al Nadal i final de curs l’escola fa una festa especial adreçada a tota la família per tal de gaudir un temps de relació a més de veure els avenços i aprenentatges adquirits pels infants.
3.- Excursió en família – es realitza un cop l’any (primavera) per tal fomentar la relació entre les famílies i gaudir d’espais naturals de l’entorn.