Metodología

Es desenvolupen a través dels sentits.

El Petit Lumen

proposa una vida de confiança que comença així...

Els nens i nenes aprenen i es desenvolupen a través dels sentits, del moviment i el joc la nostra metodologia es basa en:

L'estimulació sensorial

A través dels sentits rebem tota la informació que necessitem per a un correcte desenvolupament neuronal.

La psicomotricitat

Mitjançant el moviment es desenvolupa la part cognitiva.

El joc

Els dóna l'oportunitat d'aprendre i potenciar les capacitats innates dels nens i nenes, gaudint de manera natural.Els hàbits i les rutines

Aquests els condueixen cap al camí de l'autoestima.

Desitgem fomentar actituds positives cap a l’aprenentatge estimulant la curiositat, l’interès per explorar i descobrir, és a dir, consolidar les bases perquè els nens i nenes es mostrin actius en l’aprenentatge. 

Volem que cada dia sigui únic per a ells i elles a la nostra Escola Infantil.