Actividades

A l’Escola Bressol El Petit Lumen, perquè siguin més atractives, les nostres activitats estan sempre envoltades de joc.

Amb la familia

L’escola Bressol El Petit Lumen, té com a principi d’actuació el treball conjunt entre escola i família per a una òptima tasca educativa.

Així, realitzem una sèrie d’activitats amb les famílies:

Activitats amb la famlia

Psicomotricitat

Ajudem als infants a adquirir les maduracions motores, lingüístiques i espacials, oferint-los l’espai adequat i el material necessari per experimentar amb el seu cos, i amb els objectes, deixant-los córrer, saltar, jugar, i fent del moviment una font de plaer essencial per al seu desenvolupament global.

 

Les sessions motrius es basen en el moviment corporal a través de jocs col·lectius o individuals.

Hort i Jardí

Disposem d’un espai exterior ampli amb suficient espai per l’hort i per al jardí. El trossos de terra que tenim són ideals perquè els nostres nens i nenes puguin descobrir i experimentar moltes coses que els aporta coneixements i respecte per la natura. 

Excursions

Amb el propòsit de que els infants coneguin l’entorn on es troben, es planifiquen sortides a l’entorn de l’escola,: biblioteques, mercadal, parcs, etc… amb la finalitat de que vegin de primera mà les activitats que es desenvolupen fora del seu entorn més proper i que al mateix temps els poden familiaritzar amb la vida quotidiana.

Música

Volem potenciar les capacitats innates dels nens i nenes, procurant que gaudeixin de la música. Els alumnes reben regularment classes tant visuals com pràctiques de diferents instruments i músiques. La música no només té una funció sociocultural, sinó que ens permet educar la sensibilitat, ajudar a crear reaccions neuronals, possibilitar la investigació i l’expressió, educar la veu, la imaginació, el ritme i l’oïda.